Перелік питань на проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посад головного бухгалтера Рожнятівської селищної ради

 1. Питання на перевірку знання Конституції України
 2. Основні розділи Конституції України.
 3. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 4. Форма правління в Україні (стаття 5).
 5. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 7. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 8. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 9. Державні символи України (стаття 20).
 10. Конституційне право на працю (стаття 43).
 11. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 12. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 13. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 14. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 15. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 16. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 17. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 18. Державний бюджет України (стаття 96).
 19. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 20. Повноваження Президента України (стаття 106).
 21. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 22. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 23. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 24. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 25. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 26. Система судів в Україні (стаття 125).
 27. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 28. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 29. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 30. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 31. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 32. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 33. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 34. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).
 10. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)
 12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24).

 

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22,23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Територіальні громади (стаття 6).
 4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 5. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 6. Сільський голова (стаття 12).
 7. Загальна компетенція міських рад (стаття 25).
 8. Виключна компетенція міських рад (стаття 26).
 9. Загальна характеристика повноважень виконавчого органу ради (глава 2).
 10. Повноваження сільського голови (стаття 42).
 11. Порядок формування ради (стаття 45).
 12. Сесія ради (стаття 46).
 13. Депутат ради (стаття 49).
 14. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).
 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 16. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).
 17. Дострокове припинення повноважень сільського голови (стаття 79).

 

 

 1. Перелік питань на перевірку знань з питань,що стосуються роботи бухгалтерії виконавчого апарату Рожнятівської селищної ради
 2. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України).
 3. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

 

 1. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).
 2. Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного Кодексу України).
 3. Розрахунки з підзвітними особами.
 4. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).
 5. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.
 6. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.
 7. Відрахування із заробітної плати.
 8. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
 9. Звітність бюджетних установ.
 10. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.
 11. Складові частини бюджету.
 12. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
 13. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 

administrator
administrator
Статті: 1138