ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного бухгалтера Рожнятівської селищної ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

  

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 3. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 4. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 5. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1.  Форма правління в Україні (стаття 5).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5).
 4. Територіальні громади (стаття 6).
 5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1.  Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 2. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 5. Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного Кодексу України).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради 

 1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 3. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 4. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 5. Розрахунки з підзвітними особами.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 

 1. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 3. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 4. Сільський,селищний, міський голова (стаття 12).
 5. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 

 1. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 3. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 4. Загальна компетенція сільський, селищних , міських рад (стаття 25).
 5. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 

 1. Державні символи України (стаття 20).
 2. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22,23).
 4. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 26).
 5. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Конституційне право на працю (стаття 43).
 2. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).
 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).
 4. Загальна характеристика повноважень виконавчих органів сільських , селищних, міських рад. (глава 2).
 5. Відрахування із заробітної плати.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 2. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 4. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 5. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 2. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)
 3. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 4. Порядок формування ради (стаття 45).
 5. Звітність бюджетних установ.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 3. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 4. Сесія ради (стаття 46).
 5. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 3. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 4. Депутат ради (стаття 49).
 5. Складові частини бюджету.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Державний бюджет України (стаття 96).
 2. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 3. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 4. Виконавчий комітет сільської,селищної, міської,районної у місті ради (стаття 51).
 5. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

головного бухгалтера  Рожнятівської селищної ради

 1. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 3. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 5. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
administrator
administrator
Статті: 1121