ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА КОНКУРС

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції  України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та специфіки функціональних повноважень

 

 • І. Питання на перевірку знання Конституції України
 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на працю (ст. 43).
 10. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (ст. 92).
 17. Державний бюджет України (ст. 96).
 18. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 19. Повноваження Президента України (ст. 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (ст. 121).
 25. Система судів в Україні (ст. 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (ст. 154).
 • ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).
 2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 4. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (ст. 15).
 5. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).
 6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 24).
 7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
 8. Повноваження виконавчих органів селищних рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28).
 1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (статті 29, 30).
 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (ст. 31).
 3. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32).
 4. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33).
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (ст. 34).
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльностіі, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою (статті 35, 36, 37).
 • ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
 4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 7).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11).
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12).
 10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20).
 14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23).
 15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 24).
 • IV.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст. 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (ст. 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльностіі та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (ст. 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст. 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54).
 19. Антикорупційна експертиза (ст. 55).
 20. Спеціальна перевірка (ст. 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльностіі юридичної особи (ст. 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 • V. Питання на перевірку знання специфіки функціональних повноважень з питань:

5.1 Земельних ресурсів та просторового планування

 1. Зміст права власності, непорушність права власності. (ст..78 Земельного кодексу України).
 2. Категорії земель України.(ст..19 Земельного кодексу України).
 3. Земельна ділянка як об’єкт права власності. (ст..79 Земельного кодексу України).
 4. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання.(ст..22 Земельного кодексу України).
 5. Підстави набуття права на землю.(ст..116 Земельного кодексу України).
 6. Суб’єкти права власності на землю. (ст..80 Земельного кодексу України).
 7. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду. (ст..120 Земельного кодексу України).
 8. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.(ст..140 Земельного кодексу України).
 9. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.(ст..207 Земельного кодексу України).
 10. Принципи земельного законодавства.(ст..5 Земельного кодексу України).
 11. Земельне законодавство та його завдання.(ст..4 Земельного кодексу України).
 12. Спільна власність на землю.(ст.86 Земельного кодексу України).
 13. Використання земель житлової та громадської забудови.(ст..39 Земельного кодексу України).
 14. Право оренди земельної ділянки.(ст..93 Земельного кодексу України).
 15. Вирішення земельних спорів. (ст..158,159 Земельного кодексу України).
 16. Грошова оцінка земельних ділянок.(ст..201 Земельного кодексу України).
 17. Право власності на землю територіальних громад (ст. 83 Земельного кодексу України).
 18. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (ст.. 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 19. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (ст.. 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 20. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (ст.. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 21. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (ст. 12 ЗУ «Про основи містобудування»).
 22. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (ст.. 14 ЗУ «Про основи містобудування»).
 23. Правила забудови територій.
 24. Основні вимоги щодо оформлення дозволів на будівництво об’єктів містобудування.
 25. Здійснення контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій.
 26. Компетенція органу місцевого самоврядування в сфері містобудування.
 27. Містобудівна документація.
 28. Озеленення території (ДБН 360-92).
 29. Призначення благоустрою населених пунктів.
 30. Система благоустрою населених пунктів.
 31. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

5.2. Культури

 1. Закон України «Про культуру». Основні його засади.
 2. Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів культури клубного типу, бібліотек.
 3. Розширення мережі аматорських колективів, які носять почесне звання «народний», «зразковий».
 4. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури.
 5. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, клуби – бібліотеки, бібліотеки – музеї).
 6. Методи підвищення ролі будинку культури, клубів у культурному житті громади.
 7. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.
 8. Робота по розширенню мережі платних послуг клубів, бібліотек, дитячих музичних шкіл.
 9. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчих комітетів місцевих рад з цього питання.
 10. Заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в районі.
 11. Заходи на виконання Указу Президента України «Про основні засади розвитку соціальної сфери села».
 12. Шляхи розширення господарської самостійності будинків культури, клубів по основних організаційно-творчих засадах.
 13. Форми та методи роботи музейної діяльності.
 14. Нові бібліотечні послуги бібліотек – філіалів району.
 15. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Їхня структура.
 16. Трудовий договір. Випробування при прийнятті на роботу.
 17. Основні завдання позашкільної освіти.
 18. Фінансово – господарська діяльність позашкільного навчального закладу.
 19. Найвизначніші культурно-мистецькі події року в громаді. Відомі діячі краю, які пропагують літературно-мистецьку спадщину Бойківщини.
 20. Соціальні гарантії працівників культури.
 21. Основні права громадян у сфері культури.
 22. Удосконалення та модернізація мережі закладів культури. Шляхи альтернативного фінансового забезпечення.
 23. Ефективні форми масової роботи з населенням в сучасних умовах.
 24. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність в галузі культури.
 25. Повноваження виконавчого органу селищної ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини (п.2 ст.6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

5.3. Економічного розвитку та інвестицій,  туризму та комунального майна

 1. Суть та завдання економічного аналізу. Роль економічного аналізу при прийнятті управлінських рішень.
 2. Нормативно-правові акти, на яких базується розроблення планів соціально-економічного розвитку.
 3. Мета, ціль та завдання плану соціально-економічного розвитку громади.
 4. Суб’єкти та об’єкти  інвестиційної діяльності.
 5. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій.
 6. Цілі, форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
 7. Інвестиційний проект. Основні ознаки інвестиційних проектів.
 8. Вплив інвестицій на розвиток  економіки.
 9. Актуальні питання охорони навколишнього середовища.
 10. Впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії на сьогоднішньому етапі.
 11. Види та методи аналізу господарської діяльності підприємств.
 12. Програми підтримки малого підприємництва
 13. державна підтримка в галузі сільського господарства.
 14. Регуляторний акт та  його відстеження.
 15. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
 16. Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування.
 17. Класифікація житлово-комунальних послуг
 18. Соціально-економічне значення туристичної індустрії
 19. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності
 20. Види спадщини відповідно до ціннісного підходу
 21. Формування інфраструктури туристичної індустрії.
 22. Інвестиційна діяльність в туристичній індустрії.
 23. Класифікація рекреаційних ресурсів за атракційністю.
 24. Рекреаційна оцінка ресурсів Рожнятівської громади.
 25. Об’єкти права комунальної власності
 26. Правові засади функціонування комунальної власності
 27. Порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності
 28. Порядок передачі об’єктів права державної власності в безоплатне користування до сфери управління інших органів
 29. Порядок відчуження об’єктів державної та комунальної власності
 30. Поняття договору оренди майна
 31. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди
 32. Орендна плата. Методика її розрахунку

5.4. Юридичного забезпечення та персоналу

 1. Строк трудового договору (ст.23 КЗпП України).
 2. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст.27 КЗпП України).
 3. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.23 КЗпП України).
 4. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст.147 КЗпП України).
 5. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (ст.149 КЗпП України).
 6. Відпустка без збереження заробітної плати (ст.26 Закону України «Про відпустки»).
 7. Право на захист цивільних прав та інтересів (ст.15 Цивільного кодексу України).
 8. Повна цивільна дієздатність (ст.34 Цивільного кодексу України).
 9. 9.Термін розгляду звернень громадян (ст.20 Закону України «Про звернення громадян»).
 10. Строк розгляду запитів на публічну інформацію (ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 11. Загальні положення про трудові книжки (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників).
 12. Загальні вказівки щодо заповнення трудових книжок (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників).
 13. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування за конкурсом (Постанова КМУ від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»).
 14. Формування кадрового резерву (Постанова КМУ від 28.02.2001 №199 «Про формування кадрового резерву для державної служби»).
 15. Право на відпустки та право на відпустки у разі звільнення (ст.ст. 2, 3 Закону України «Про відпустки»).
 16. Види відпусток та визначення їх тривалості (ст.ст. 4, 5 Закону України «Про відпустки»).
 17. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України «Про відпустки»).
 18. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки. (ст.12 Закону України «Про відпустки»).
 19. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (ст.24 Закону України «Про відпустки»).
 20. Складання та оформлення розпорядчих документів.
 21. Публічна інформація з обмеженим доступом.
 22. Основні завдання та повноваження юридичної служби.
 23. Підстави для відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів.
 24. Терміни розгляду заяв і скарг та відповідей на публічну інформацію.
 25. Які нормативно-правові акти підлягають державній реєстрації.
 26. Які органи здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів?
 27. Термін набуття чинності нормативно-правових актів.
 28. Строк розгляду запитів на інформацію.
 29. Порядок укладення колективних договорів.
 30. Порядок оскарження рішень ОМС, виконавчого комітету та розпоряджень голови.

5.5. Бухгалтерського обліку і звітності ( в т.ч. публічних закупівель)

 1. Основні функції бухгалтерського обліку.
 2. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування та її складові.
 3. Встановлення посадових окладів працівникам органу місцевого самоврядування.
 4. Види матеріального стимулювання посадових осіб. Преміювання працівників органу місцевого самоврядування.
 5. Види утримання із заробітної плати працівника.
 6. Дебіторська і кредиторська заборгованість.
 7. Джерела фінансування органів місцевого самоврядування.
 8. Які розміри мінімальної заробітної плати?
 9. Порядок нарахування відпускних.
 10. Порядок нарахування відшкодування по листках непрацездатності.
 11. Порядок нарахування декретних.
 12. Види нарахувань на заробітну плату.
 13. Головна книга. Порядок її заповнення.
 14. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.
 15. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 16. Порядок оформлення операцій і організація документообігу за розділами обліку. Форми і порядок розрахунків.
 17. Порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
 18. Правила проведення інвентаризації активів та зобов’язань.
 19. Порядок фінансування витрат.
 20. Порядок ведення внутрішнього обліку і подання звітності в рамках своїх функціональних обов’язків.
 21. Новітні інформаційні та програмні засоби в бухгалтерському обліку.
 22. Про типові форми первинної облікової документації.
 23. Види фінансової та статистичної звітності.
 24. Облік та проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, списання дебіторської та кредиторської заборгованості.
 25. Нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.
 26. Зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності.
 27. Поточні та капітальні видатки.
 28. Право на відпустки, їх види. Щорічна основна відпустка, її тривалість та порядок надання. Поділ щорічної відпустки на частини.
 29. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі».
 30. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель.
 31. Принципи здійснення публічних закупівель.
 32. Оприлюднення інформації про закупівлю.
 33. Процедури закупівлі.
 34. Спрощені закупівлі.
 35. Відкриті торги.
 36. Тендерна документація.
 37. Забезпечення тендерної пропозиції.
 38. забезпечення виконання договору про закупівлю.
 39. Умови застосування процедури конкурентного діалогу.
 40. процедура торгів з обмеженою участю.
 41. Умови застосування переговорної процедури закупівлі
 42. Основні вимоги до договору про закупівлю.
 43. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 44. Уповноважена особа. Права та обов’язки.

5.6. Освіти, молоді, спорту

 1. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).
 2. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).
 3. Мова освіти (ст. 7 Закону України «Про освіту»).
 4. Невід’ємні складники системи освіти (ст. 10 п.1 Закону України «Про освіту»).
 5. Рівні освіти (ст. 10 п.2 Закону України «Про освіту»).
 6. Повна загальна середня освіта і її три рівні (ст. 12 Закону України «Про освіту»).
 7. Позашкільна освіта (ст. 14 Закону України «Про освіту»).
 8. Освітній округ; опорний заклад освіти (ст. 13 Закону України «Про освіту»).
 9. Управління закладом освіти (ст. 24,27,28. Закону України «Про освіту»).
 10. Права і обов’язки засновника закладу освіти (ст. 25 Закону України «Про освіту»).
 11. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).
 12. Наглядова рада закладу освіти (ст. 29 Закону України «Про освіту»).
 13. Документ про освіту (ст. 10 Закону України «Про освіту»).
 14. Зовнішнє незалежне оцінювання (ст. 47. Закону України «Про освіту»).
 15. Атестація педагогічних працівників (ст. 50. Закону України «Про освіту»).
 16. Повноваження ради о територіальної громади (ст. 66 п.2 Закону України «Про освіту»).
 17. Фінансування дошкільної, позашкільної та повної загальної середньої освіти (ст. 78 Закону України «Про освіту»).
 18. Завдання фізичної культури і спорту в Україні. (ст.2 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).
 19. Ким розробляється, затверджується та що передбачає Державна програма розвитку фізичної культури і спорту. (ст.26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).
 20. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом
 21. Оздоровлення та відпочинок за кошти державного та місцевого бюджетів.
 22. Основні статті Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 23. Головні завдання державної молодіжної політики.
 24. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).
 25. Навчально-методичне забезпечення середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді.
 26. Організація індивідуального навчання та навчання хворих дітей вдома, інклюзивна освіта.
 27. Підготовка та проведення державної підсумкової атестації.
 28. Робота з кадрами у загальноосвітніх навчальних закладах.
 29. Керівництво та контроль за роботою з цивільної оборони в загальноосвітніх закладах
 30. Ведення обліку документів суворої звітності.

5.7. Надання адміністративних послуг

 1. Дати визначення термінів «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», «суб’єкт надання адміністративної послуги» (ст.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 2. Сфера дії Закону (ст.2 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 3. Принципи, на яких базується державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 4. Інформаційна картка адміністративної послуги (п.2 ст.8 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 5. Технологічна картка адміністративної послуги (п.3 ст.8 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 6. Строки надання адміністративної послуги (ст.10 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 7. Проведення прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (п.11 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 8. Адміністратор (дати визначення). Основні завдання адміністратора (п.4 ст.13 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 9. Адміністратор (дати визначення). Права адміністратора (п.5 ст.13 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 10. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (ст.14 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 11. Реєстр адміністративних послуг (ст.6 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 12. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст.19 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 13. Прийняття заяв від суб’єктів звернення та формування вхідного пакету документів (п.27, 29-33 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588).
 14. Строки передачі вхідного пакета документів суб’єктові надання адміністративних послуг (п.40 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588).
 15. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення (п.46,47 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588).

5.8.  На посаду начальника соціального захисту населення та у справах дітей

 1. Якими законодавчими актами України передбачено призначення та виплата державних допомог сім’ям з дітьми? (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та постановою Кабінету Міністрів України  від 27.12.2001 № 1751).
 2. Порядок та умови призначення допомоги при народженні дитини відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  (статті 11, 12).
 3. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»                (стаття 18).
 4. Умови призначення та розмір допомоги при усиновленні дитини          (статті 12-2 та 12-3 Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
 5. Розмір державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
 6. Розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом та умови її призначення, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
 7. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства (1, 2 та 3 групи), відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (стаття 2).
 8. Розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та умови її призначення, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (стаття 3).
 9. Терміни призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». (стаття 6).
 10. Призначення яких видів державних соціальних допомог передбачено Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»? (стаття 3).
 11. В який термін приймається рішення про призначення (не призначення) субсидії? (п. 13 Положення).
 12. Норма володіння загальною площею житла. За яких умов призначається субсидія? (п. 4 Положення).
 13. Який дохід враховується у разі подання громадянами довідок про відсутність доходів для призначення субсидії? (п. 12 Положення).
 14. Які особи відносяться до категорії «діти війни»? (ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни»)
 15. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
 16. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку (стаття 1 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»).
 17. Соціальний захист військовослужбовців (стаття 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).
 18. Право на державну соціальну допомогу  (стаття 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 19. Розміри державної соціальної допомоги (стаття 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).
 20. Суб’єкти, які ведуть облік бездомних осіб  і безпритульних дітей (стаття 7, стаття 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»).
 21. Запобігання безпритульності дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (стаття 11 Закону України                   «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»).
 22. Надання послуг бездомним особам (стаття 17 Закону України  «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»).
 23. Основні засади надання соціальних послуг (стаття 2 Закону України «Про соціальні послуги»).
 24. Поняття соціального захисту дітей (ст.1 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» № 20/95-ВР від 24.01.1995).
 25. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст.2 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» № 20/95-ВР від 24.01.1995).
 26. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст.15 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» №20/95-ВР від 24.01.1995).
 27. Поняття «дитина», «охорона дитинства», «дитина-сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування», «безпритульні діти», «дитина-інвалід», «неповна сім’я», «багатодітна сім’я», «прийомна сім’я», «дитячий будинок сімейного типу» (ст. 1 ЗУ «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-III).
 28. Задачі та функції органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції в сфері охорони дитинства (ст. 5 ЗУ «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III).
 29. Визначення термінів «дитина-сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування», «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01 2005р. № 2342-IV).
 30. Статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 5 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01 2005р. № 2342-IV).
 31. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01 2005р. №2342-IV).
 32. Поняття «органи опіки та піклування». Питання, які вирішують органи опіки та піклування. (ст. 11 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01 2005р. № 2342-IV).
 33. Завдання Сімейного кодексу України  (ст.1 Сімейного кодексу України).
 34. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (ст. 150 Сімейного кодексу України).
 35. Поняття «усиновлення» (ст. 207 Сімейного кодексу України).
 36. Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (п. 13 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою КМУ від 24.09.2008 № 866).

5.9.  На посаду  головного архітектора селищної ради

 1. Законодавство у сфері містобудівної діяльності.
 2. Планування і забудова територій.
 3. Визначення термінів (будівництво, генеральна схема планування території України, генеральний план населеного пункту, детальний план території, замовник, інженер-консультант, інженер-консультант, лінії регулювання забудови).
 4. Визначення термінів (містобудівна документація, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження), план зонування території (зонінг), приміська зона, проектна документація, схеми планування території на регіональному рівні, територія, червоні лінії, засоби безперешкодного доступу до об’єктів, маломобільні групи населення).
 5. Об’єкти та суб’єкти містобудування.
 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
 7. Містобудування. Головні напрями містобудівної діяльності.
 8. Основні вимоги до містобудівної діяльності. Законодавство України про містобудування.
 9. Визначення основних термінів (архітектурна діяльність, об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури), суб’єкти архітектурної діяльності, архітектурне рішення).
 10. Визначення основних термінів (проект, завдання на проектування, погодження проекту,  експертиза, замовник, інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг), архітектор (інженер), технічний нагляд, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності).
 11. Архітектурні та містобудівні конкурси.
 12. Розроблення та затвердження проекту об’єкта архітектури.
 13. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.
 14. Уповноважені органи містобудування та архітектури.
 15. Головні архітектори.
 16. Авторський та технічний нагляди.

5.10. Організаційних питань та діловодства

 1. Як здійснюється приймання документів
 2. Як здійснюється  попередній розгляд документів
 3. Як проводиться реєстрація документів
 4. Який порядок оформлення документів
 5. Правила адресування документів
 6. Датування та індексація документів
 7. Порядок погодження та засвідчення документів
 8. Порядок оформлення копій документів
 9. Порядок підготовки та оформлення розпоряджень селищного голови 
 10. Порядок оформлення та відправлення вихідної документації
 11. Складання номенклатури справ
 12. Порядок формування справ
 13. Порядок розгляду заяв і скарг
 14. Терміни розгляду заяв і скарг
 15. Вимоги до звернення
 16. Облік (прийняття та зняття)  військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування.
 17. Здійснення первинного обліку військовозобов’язаних
 18. Забезпечення  контролю за  військово-обліковою роботою на підприємствах
 19. Шляхи  співпраці органів місцевого самоврядування із службою військкомату
 20. Організація звіряння даних первинного обліку на військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  книгами,
Зображення за замовчуванням
administrator
Статті: 470

Залишити відповідь