Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Рожнятівської селищної ради від 03 червня 2021 року № 215-9/2021

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Рожнятівської селищної ради від 03 червня 2021 року № 215-9/2021 «Про визначення окремих положень оренди майна комунальної власності Рожнятівської територіальної громади»

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
  • Рішення Рожнятівської селищної ради від 03 червня 2021 року № 215-9/2021 «Про визначення окремих положень оренди майна комунальної власності Рожнятівської територіальної громади»
 2. Назва виконавця заходів відстеження
  • Відділ економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна селищної ради
 3. Цілі прийняття акта
  • затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Рожнятівської територіальної громади;
  • затвердження Примірного договору оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) майна територіальної громади;
  • затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно;
  • затвердити Порядок розподілу орендної плати за використання майна територіальної громади.
 4. Строк виконання заходів з відстеження
  • 01.03. 2021 року – 31.05 2021 року.
 5. Тип відстеження
  • Базове відстеження.
 6. Метод одержання результатів відстеження
  • Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
  • Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі аналізу статистичних даних, зібраних відділом економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна селищної ради, на основі інформації щодо кількості продовжених договорів оренди з підприємствами, установами, організаціями, інформації щодо кількості укладених договорів оренди з підприємствами, установами і організаціями, відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інформації щодо надходження коштів до бюджету Рожнятівської селищної ради, внаслідок укладання нових договорів оренди та продовження діючих.
 8. Кількісні та якісні значення показників
  • Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження.
  • Кількісні показники результативності акта – кількість продовжених договорів оренди з підприємствами, установами, організаціями та кількість укладених договорів оренди з підприємствами, установами і організаціями, відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
  • Якісні показники результативності акта – збільшення надходження коштів до бюджету Рожнятівської селищної ради, внаслідок укладання нових договорів оренди та продовження діючих.
  • З моменту введення в дію регуляторного акта Рожнятівською селищною радою укладено  26 договорів оренди комунального майна, з них 5 договорів  укладено через аукціони в ЕТС «Прозорро. Продажі», 21 договір укладено відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» без проведення аукціону із встановленням річної орендної плати, розрахованої  відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Рожнятівської територіальної громади. Із загальної кількості укладених договорів оренди, 11 договорів продовжено із діючими орендарями.
  • У результаті укладання вказаних договорів  надходження від орендної плати до бюджету селищної ради склали 186279  тис. грн.
 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
  • Прийняття рішення Рожнятівської селищної ради від 03 червня 2021 року № 215-9/2021 «Про визначення окремих положень оренди майна комунальної власності Рожнятівської територіальної громади» дало змогу:
   • встановити орендні ставки за використання майна, що перебуває у комунальній власності  для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
   • затвердити примірний договір оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) майна територіальної громади;
   • затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно;
   • затвердити Порядок розподілу орендної плати за використання майна територіальної громади.

Селищний голова Василь Рибчак

Н. Герасимчук

М. Савчук

administrator
administrator
Статті: 1174