Про виконання бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року

За 6 місяців 2021 року до бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів ( без врахування трансфертів ) в сумі 28576,0 тис.гривень. Базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 11456,4 тис.гривень, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 1448,9 тис.гривень., освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 38445,6 тис.гривень. Цільових субвенцій з державного бюджету одержано в сумі 1929,9 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі 538,3 тис.гривень та субвенцій з сільських, селищних бюджетів ОТГ в сумі 629,5 тис.гривень.

Доходів загального фонду місцевого бюджету територіальної громади (без врахування трансфертів) надійшло 27672,1 тис.гривень, що становить 108,2 відс. виконання планового завдання, або понад план одержано 2097,5 тис.гривень. Перевиконання забезпечено за рахунок понадпланових надходжень єдиного податку на суму 1537,9 тис.гривень, орендної плати за землю на суму 184,0 тис.гривень, плати за надання адміністративних послуг на суму 183,7 тис.гривень, адмінштрафів на суму 135,9 тис.гривень, акцизного податку з підакцизних товарів на суму 126,7 тис.гривень, рентної плати за користування надрами для видобування нафти і газу на суму 139,9 тис.гривень.

До спеціального фонду місцевого бюджету за звітний період надійшло податків і зборів в сумі 903,9 тис.гривень, що становить 249,6 відс. виконання планових показників на відповідний період. Перевиконання забезпечено за рахунок збільшення надходжень коштів від продажу земельних ділянок на суму 392,6 тис.гривень, власних надходжень бюджетних установ на суму 84,9 тис.гривень, надпланових надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на суму 29,7 тис.гривень, екологічного податку на суму 8,4 тис.гривень, надходжень коштів від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва на суму 13,0 тис.гривень.

З метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету спільно з податковими органами постійно проводяться засідання комісій та робочих груп з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, активізовано претензійно-позовну роботу з ліквідації податкової заборгованості зі сплати податків і зборів, проводяться перевірки по легалізації найманих осіб, додержання мінімальних гарантій оплати праці, проводяться перевірки повноти та правильності сплати податків і зборів до місцевого бюджету громади.

Видатків загального фонду селищного бюджету за І півріччя 2021 року проведено на суму 80876,3 тис.грн., що складає 52,1 відсотків до уточненого плану на рік (155108,7 тис.грн.).

У загальній сумі видатків загального фонду на органи управління припадає 9,2 відсотки (7468,9 тис.грн.), на освіту припадає 76,5 відсоток (61860,1 тис.грн.), на охорону здоров’я 5,0 відсотки (4044,2тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення 1,4 відсотки (1172,5 тис.грн.), на культуру 4,3 відсотки (3461,5 тис.грн.).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату по проведених касових видатках складають 68525,9 тис. грн. або 52,0 відсотки до уточненого плану на 2021 рік (131857,7 тис.грн.), по теплоенергоносіях 4270,9 тис.грн. або 50,4 відсотки до уточненого плану на 2021 рік (8480тис.грн.).

Видатків спеціального фонду по селищному бюджету за І півріччя 2021 року проведено на суму 1250,2 тис.грн.

Станом на 1 липня 2021 року заборгованості по захищених статтях

видатків загального фонду не має.

Установами забезпечено виконання плану заходів по економії бюджетних коштів станом на 01.07.2021 року на суму – 1223,6 тис. грн., або 124,7 відсотка до плану (981,5 тис.грн.), а саме по галузях:

Освіта557,9 тис. грн., або 104 відсотка до плану;
Культура477,8 тис. грн., або 114,5 відсотка до плану;
Соціальний захист16,0 тис.грн., або 84,2 відсотка до плану;
Фізична культура9,6 тис.грн. або 112,9 відсотка до плану;
Органи управління162,3 тис.грн.

Станом на 01.07.2021 року спрямовано вільного залишку, який склався на 01.01.2021 року на суму 7235,6 тис.грн.(в т.ч. основний рахунок бюджету – 1353,4 тис.грн., залишок освітньої субвенції -5882,2 тис.грн.), в тому числі:

  • на теплоенергоносії – 55,0 тис.грн., що складає 0,8 % до загальної суми спрямованого залишку;

Ростислав БАРИЧКА

Начальник фінансового відділу

administrator
administrator
Статті: 1159