Що необхідно знати органам місцевого самоврядування про формування, встановлення та застосування тарифів на комунальні послуги

Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між виробниками, виконавцями і споживачами, а також їх права та обов’язки визначені Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Формування тарифів на комунальні послуги  

Відповідно до вимог законодавства, виконавці комунальних послуг (зокрема, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами) здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Для суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги  механізм формування тарифів  визначено  Порядками формування таких тарифів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291, що діє з 01.05.2019) та постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».

Встановлення тарифів

Згідно із статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на  комунальні послуги  (постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами).

Згідно із статтею 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Прийняттю рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передує процедура інформування споживачів за вимогами  Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності,  затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 12.09.2018 №239 затверджено  Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення. Цей Порядок застосовується органами місцевого самоврядування під час розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги і поширюється на суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги.

Застосування тарифів на комунальні послуги

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України  від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон), практична реалізація норм і положень якого, зокрема, що регулюють надання та оплату комунальних послуг, здійснюватиметься з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами. По-перше, передбачено, що до дати набрання чинності договорами про надання комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом (тобто, до дати набрання чинності новими договорами про надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами), договори про надання комунальних послуг, які укладені до введення в дію цього Закону (тобто, до 01.05.2019), зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами. Отже, до переходу на нові договори про надання комунальних послуг, що укладатимуться за правилами, визначеними Законом, та відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України окремо для різних моделей організації договірних відносин, продовжують діяти старі договори про надання комунальних послуг, що укладалися за вимогами Закону України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».(із змінами) .

Водночас повідомляємо, що державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін в Україні здійснюється Держпродспоживслужбою.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про ціни і ціноутворення» за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін до суб’єктів господарювання, які на постійній основі надають житлово-комунальні послуги, застосовуються адміністративно-господарські санкції: штраф у розмірі 100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки; крім того, сума необґрунтованої виручки, одержаної суб’єктами господарювання, повертається споживачам.

administrator
administrator
Статті: 1159