Звернення

Звернення

Ми, мешканці Рожнятівської територіальної громади Калуського району Івано-франківської області, стурбовані ситуацією, яка  склалась в  громаді  внаслідок проведеного 05.01.2022р. XVII повторного аукціону з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в т.ч. – промислово-дослідну розробку Південно-Східної ділянки Верхньострутинського  родовища  кам’яної солі. Переможцем аукціону визнано  ТОВ «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», зареєстроване в Донецькій обл., місто Костянтинівка. 

Відповідно до п.6 Постанови КМУ №993 від 23.09.2020 р. «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» пропозицію щодо погодження  вказаного  родовища, дозвіл на користування яким виставлявся на аукціон (разом з пояснювальними записками, оглядовими картами та ситуаційними планами, каталогами географічних координат кутових точок, програмами робіт) було  подано Держгеонадрами Міндовкіллю та отримано погодження. При цьому, вважаємо, не було враховано потенційну загрозу – складність залягання покладів Верхньострутинського родовища та геологічна слабкість соляно-глинистих пластів даної місцевості, що перебувають у стиснутому, напруженому стані через постійну рухомість платформи Карпатських гір, наявність розломів, як поперечних, так і поздовжніх, призведе до порушення статистичної рівноваги, що може сягати значно ширше за площу родовища. Також на вказаній території знаходяться діючі нафтові свердловини, які створюють додаткову небезпеку для довкілля.

 Із органом місцевого самоврядування – Рожнятівською селищною радою  не погоджувались відстані санітарної зони до  населених пунктів  Нижній Струтинь та Верхній Струтинь, не проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо потенційних ризиків  впровадження методу свердловинного видобутку кам’яної солі підземним розчиненням, будівництва розсолопромислу та прокладання розсолопроводу для громад.  

А саме через  загрозу можливої  екологічної катастрофи наміри ТОВ “Карпатнафтохім” розробляти Верхньострутинське  родовище  кам’яної солі, в т.ч. – спорудити трубопровід, транспортувати розсоли з родовища до виробництва ХІКМС (хлору і каустичної соди мембранним способом) через деякі села Рожнятівського (колишнього) та Калуського району (за попередніми планами  ініціатора аукціону) ще у 2010 р. не було підтримано громадами Рожнятівського району.

Також вказаний проєкт  отримав негативну оцінку окремих наукових інституцій, зокрема – Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України м. Львова, доктора Геолого-мінералогічних наук, професора В.М, Ковалевича та Національної Академії Наук України м. Київ, відділення наук про Землю НАН України, академіка НАН України В.М.  Шестопалова.  Зокрема,  науковцями відзначається, що Верхньострутинське родовище кам’яної солі перебуває в нестабільній геолого-тектонічній зоні перед насувом Карпат, де мають місце розриви і порушення гірських порід та існує велика небезпека просідання поверхні і руйнація житлових будинків мешканців навколишніх сіл, засолення сільськогосподарських земель і річок Сівка, Чечва, Лімниця. В результаті – виникає реальна загроза повного висихання місцевих водойм, русел річок та криниць, у яких рівень води і  сьогодні  уже дуже низький.

         Наведені аргументи науковців  та негативні результати   розробки  аналогічних родовищ у м.Калуш, Солотвино, Стебник ін.. спричинили  масовий супротив місцевих мешканців щодо розробки Верхньострутинського  родовища  кам’яної солі.

            Розуміючи та підтримуючи необхідність розвитку територій та залучення інвестицій  в економіку громади, все ж пріоритет надаємо збереженню довкілля. Адже Конституцією України гарантовано право проживати в середовищі, яке не спричиняє шкоду здоров’ю, користуватися для задоволення своїх життєво необхідних потреб безпечними природними благами, вимагати від держави, а також інших фізичних і юридичних осіб виконання екологічної безпеки, а у випадку їх порушення звертатися за захистом порушеного права до компетентних органів.

         Тому закликаємо Вас не допустити можливих екологічних проблем й захистити інтереси Рожнятівської територіальної громади та  право мешканців   на безпечне для життя і здоров’я довкілля.  Громади  надають перевагу розвитку туризму в Карпатах, а не будівництву чергового промислового об’єкту забруднення довкілля

         Мешканці населених пунктів Верхній Струтинь та Нижній Струтинь висловлюють категоричне заперечення (підписи додаються) проведенню промислової розробки Верхньострутинського  родовища  кам’яної солі.

administrator
administrator
Статті: 1138