Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТзОВ «Рожнятівнафта»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рожнятівнафта».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТзОВ «Рожнятівнафта».

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 25070214.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 77460, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Цінева, вул. Січових Стрільців, буд. 2; +38(097) 8676556; sologubim1@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта: 77605, Івано-Франківська обл., Калуський район, Рожнятівська селищна територіальна громада, с. Сваричів, вул. Довга, 2 А.

Мета отримання дозволу на викиди : надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля №03-04/1 від 14.01.2021 р.

Загальний опис обєкта. Основним видом діяльності ТзОВ «Рожнятівнафта» є добування сирої нафти (код КВЕД 06.10).Порушується клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами автомобільної газозаправної станції.

Потужність виробництва складає 25,2 м3 дизпалива на рік; 20,2 м3 бензину на рік; 95,8 м3 газу на рік.

На автомобільній газозаправній станції ТзОВ «Рожнятівнафта» в с. Сваричів розташовані: одна ПРК для дизпалива і бензину, одна ПРК для газу, а також по одному резервуару для зберігання дизпалива, бензину А-95, бензину А-92 та газу.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільна газозаправна станція (АГЗС) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняна до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення нормативним розміром в 50 м.

Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.  На території підприємства виявлено 9 стаціонарних джерел викидів, в т.ч. неорганізованих джерел 5 (з них: ПРК – 2 шт., опосвідчення резервуара, ремонт трубопроводу, зливний рукав), джерел оснащених ГОУ не виявлено.

Перелік речовин, які викидаються від джерел складає: 11000/2754 – Неметанові леткі органічні сполуки/ Вуглеводні граничні С1219 – 0,000862 т/рік; 11000/2704 – Неметанові леткі органічні сполуки/Бензин малосірчистий в перерахунку на вуглець – 0,03287 т/рік; 011000/402 – Неметанові леткі органічні сполуки/Бутан – 0,20704 т/рік; 11000/10304 – Неметанові леткі органічні сполуки /Пропан – 0,20704 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надається.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. По неорганізованих джерелах викидів № 4,6-9 (паливо-роздавальні колонки, опосвідчення резервуара, ремонт трубопроводу, зливний рукав) – пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин не надаються, так як для них нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від організованих джерел здійснюється шляхом встановлення наступних вимог.

Для неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) від організованих джерел викидів №1-3, 5 – граничнодопустимі викиди не встановлені, так як викиди цих забруднюючих речовин не підлягають регулюванню і за результатами розрахунку розсіювання на границі СЗЗ не мають перевищення гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

administrator
administrator
Статті: 1122