ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Рожнятівської селищної ради

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Рожнятівської селищної ради

77601 вул.Шкільна,1 смт .Рожнятів

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради  від 14.11.2022р. № 128/2023 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Рожнятівської селищної ради».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами конкурсу:

77601 вул.Шкільна,1 смт .Рожнятів

Дата 15.12.2022 р.

Час  11 год. 00 хв.

Герасимчук Н.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та коммунального майна 77601 вул.Шкільна,1 смт .Рожнятів, каб. 309

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність матеріально-технічної бази.

4.2. Вартість надання послуг.

4.3 Досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами.

4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів з урахуванням великогабаритних відходів становить

– по багатоквартирних будинках   – 1500 м³/куб в рік,

– по приватному сектору   19500 м³/куб в рік

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з поводження з твердими побутовими відходами як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

– організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям сіл Рожнятівської селищної ради послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України “Про житлово-комунальні послуги”, «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

6. Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

 документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

 цінової пропозиції;

документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

 документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

 інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

7. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

 надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають на балансі (в оренді), суб’єкта господарювання;

 надається довідка довільної форми про рівень зношеності техніки, наявність власної ремонтної бази (договір з спеціалізованою станцією технічного обслуговування), наявність необхідної кількості контейнерного парку тощо;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації:

 надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

 надаються довідки про проходження водіями медичного огляду.

3) наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг:

 довідку (форма довільна) про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше двох років;

 довідку (форма довільна) про обсяги надання послуг зі збирання побутових відходів за останній рік.

4) наявність фінансової спроможності:

 належним чином засвідчена учасником копія балансу за останній звітний період;

 належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період.

8. До конкурсної документації учасником додається:

1. Заява на участь у конкурсі встановленої форми

2. Форма «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»

3. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

9. Територія надання послуг:

Територія Рожнятівської селищної ради

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі  за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

– повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

– назва конкурсу;

– повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису матеріалів конкурсної пропозиції учасника конкурсу посвідчуються відповідним документом.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише 1 (одну) конкурсну пропозицію по кожному лоту.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

– позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

– особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

– відбиток печатки (за наявності).

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії оцінки конкурсних пропозицій :

– досвід поводження  з ТПВ протягом не менше 5 (п’яти) років (оцінюється максимально у 30 балів);

– вартість послуг (оцінюється максимально у 25 балів);

– рівень забезпеченості учасника конкурсу обладнанням та матеріально-технічною базою (оцінюється максимально у 25 балів);

– фінансова спроможність учасника конкурсу (оцінюється максимально у 10 балів);

– сплата місцевих податків та зборів до бюджету  Рожнятівської селищної ради (оцінюється максимально в 10 балів).

Максимальна сума балів – 100 (сто).

12. Надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

– Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

– Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації, організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

– Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією

Місце подання конкурсних пропозицій: 77601, вул.Шкільна,1 смт.Рожнятів. Відділ економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна,  Рожнятівської селищної ради

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: Дата:14.12.2022. Час: до 16 год. 00 хв.

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На письмовий запит учасника організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 15.12.2022 року за адресою: 77601, вул.Шкільна,1 смт.Рожнятів

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день  проведення конкурсу та в час, передбачений  конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

Повноваження представника учасника посвідчуються відповідним документом.

Для підтвердження особи представник учасника повинен надати паспорт або інший документ, який містить його фотографію.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

– учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених організатором конкурсу;

– конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

 встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

 учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Організатор конкурсу має право визнати конкурс таким, що не відбувся, у разі:

 неподання конкурсних пропозицій;

 відхилення всіх конкурсних пропозицій.

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Організатор конкурсу протягом не більш як 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого будуть надаватись послуги.

З переможцем конкурсу протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

ФОРМА ЗАЯВИ

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг

з поводження  з  побутовими відходами на території Рожнятівської селищної ради

І. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

                    
                    

         Скорочене найменування підприємства (організації)

                    

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

          

         Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства (організації)

                    

         Телефон                                                                           Факс

                    

         Мобільний телефон                                                Контактна особа

                        

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Область                                                                                          Поштовий індекс

                        

Місто (село)

                        

Вулиця

                        

Будинок                                             Квартира (офіс)

                        

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунк. рахунок                   
у              МФО       
                                          

Заява подана                                                            «_____»____________20___р.

______________                                           М.П.   ________________________(підпис заявника)                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

Рекомендована форма заповнюється учасником

та надається у складі конкурсної пропозиції

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/пНазва та тип машини, механізму або устаткуванняСтанНаявна кількістьВласне, орендоване
     
     
     

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

administrator
administrator
Статті: 1174