Рожищенська та Рожнятівська громади розвивають міжмуніципальне партнерство за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»!

Днями Рожищенська громада з Волині завітала до Рожнятівської, що на Івано-Франківщині, аби подивитися, як у них працюють заклади культури, охорони здоров’я, комунальні підприємства і соціальна сфера та як реалізуються проєкти міжнародної технічної допомоги.

Громади активно обмінюються досвідом, адже планують підписати договір про муніципальне співробітництво, щоб реалізувати спільні проєкти. Уже домовилися разом цифровізувати бібліотеки. Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» допомагає громадам на всіх етапах міжмуніципального співробітництва — зокрема “модельними актами”, рекомендаціями, організацією обмінних поїздок та з самим підписанням договору.

Крім цього громади хочуть разом подаватися на Програму Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027. Тож під час зустрічі презентували сильні сторони одне одної та обговорили потенційні ідеї для заявки. А експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» допоможуть громадам у розробці проєктної заявки.

???? Детальніше читайте у статті: https://decentralization.gov.ua/news/17717

Загалом Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» супроводжує 19 договорів про міжмуніципальне співробітництво та проводить тренінги щодо транскордонного співробітництва, адже це є каталізатором цілісного розвитку громад

***

????Together they digitalize libraries and apply for international grants: Rozhysche and Rozhniativ communities develop inter-municipal partnership with the support of the USAID HOVERLA Activity!

Recently, the Rozhysche community from Volyn visited Rozhniativ in Ivano-Frankivsk Oblast to see how their cultural institutions, healthcare facilities, communal enterprises, and social sphere operate and how international technical assistance projects are implemented.

The communities are actively exchanging experiences, as they plan to sign a cooperation agreement to implement joint projects. They have already agreed to digitalize their libraries together. The USAID HOVERLA Activity assists communities at all stages of inter-municipal cooperation — including with “model acts”, recommendations, organizing exchange trips, and with the signing of the agreement itself.

Furthermore, the communities want to apply together for the Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027 Program. Therefore, during the meeting, they presented each other’s strengths and discussed potential ideas for the application. Experts from the USAID HOVERLA Activity will assist the communities in developing the project application.

???? Read more in the article: https://decentralization.gov.ua/news/17717

Overall, the USAID HOVERLA Activity supports 19 inter-municipal cooperation agreements and conducts training on cross-border cooperation, as it is a catalyst for the holistic development of communities.

Рожищенська міська рада

Рожнятівська селищна рада

USAID Ukraine – USAID Україна

#USAIDUkraine#USAIDУкраїна

administrator
administrator
Статті: 1147