ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рожнятівської селищної ради

Виконавчий комітет Рожнятівської селищної ради, як організатор конкурсу, відповідно до рішення виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради від 13.02.2024 року №14/2024 «Про проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання таперевезення побутових відходів на території Рожнятівської територіальної громади», оголошує конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рожнятівської селищної ради.

Конкурс відбудеться 15 березня 2024 року о 10:00 за адресою:
77601 вул.Шкільна,1 смт .Рожнятів.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу.

Місце подання конкурсних пропозицій: 77601 вул.Шкільна,1 смт.Рожнятів, приміщення Рожнятівської селищної ради.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій до 17 год. 00 хв. 14 березня 2024 року.

Контактна особа: Герасимчук Наталія Михайлівна   – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна, заступник голови конкурсної комісії , контактний номер телефону – 096 2337800.

електронна пошта:  econom.rozh@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

  1. Основні вимоги (у разі необхідності одна або декілька додаткових) до учасників конкурсу з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених у критеріях відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (далі кваліфікаційні вимоги).   Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності   Основні кваліфікаційні вимоги 1 Наявність транспортних засобів спеціального призна чення для збирання та пере- везення відповідного виду побутових відходів.   1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується: – довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу; – довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення; копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів; – копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу 2 Підтримання належного санітарного стану транспор тних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів   1) наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення   3 Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезен ня побутових відходів   1) забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення   4 Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту   1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що підтверджується: – довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення; – договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення; – копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування   5 Щоденний медичний огляд водіїв   1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується: – договором про медичне обслуговування; – копією наказу на прийняття у штат медичного працівника; – довідкою про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв   Додаткові кваліфікаційні вимоги 6 Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпе чують перевезення побуто вих відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний   1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску     2. Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів. Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів є дата підписання договору між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.   3. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу: Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою, уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститись відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складається українською мовою
Учасником конкурсу надаються оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:   заява про участь в конкурсі (Додаток 1);статут підприємства чи іншого установчого документу;документ, що підтверджує наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів які утворюються на об’єкті конкурсу;технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;документ, що підтверджує підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів; документ, що підтверджує забезпечення умов зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів;документ, що підтверджує щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;документ, що підтверджує проведення щоденного медичного огляду водіїв;документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів за останній рік;запропонований розрахунок вартості тарифу на збирання та перевезення відходів;довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:  реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); форма власності та юридичний статус, організаційно – правова форма;інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 4. Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь. У разі проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам. 5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою. Місце подання конкурсних пропозицій – 77601, Івано-Франківська обл., смт.Рожнятів, вул.Шкільна, 1. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17 год. 00 хв. 14 березня 2024 року. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження та/або зміну місця, дати та часу проведення конкурсу. Про таке рішення організатор конкурсу повинен повідомити всім учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення конкурсу, зазначеними в конкурсній документації, та оприлюднити повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.   6. Номери та назви об’єктів конкурсу. Конкурс проводиться на визначення виконавця послуг, право на якому виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема: організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям населених пунктів Рожнятівської селищної ради  здійснення операцій  із збиранням та перевезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.   7. Характеристика об’єктів конкурсу, яка має містити інформацію про: вид побутових відходів – вивезення твердих побутових відходів: Фактичний обсяг надання послуг із збирання твердих побутових відходів КП Рожнятівської селищної ради  в 2023 році складає – 5360  м³ Збір твердих побутових відходів здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами. Під’їзні шляхи – асфасфальтовані та тверде грунтове дорожнє покриття Послуги повинні надаватися відповідно до укладених договорів.
 
  8. Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна та/або контейнерна система, пункт роздільного збирання (зокрема мобільний), за заявкою споживача). Контейнерні майданчики для збору твердих побутових відходів знаходяться в зонах багатоповерхової забудови як на прибудинковій території так і на узбіччі вулиць. Встановлені контейнери групами на облаштованих майданчиках чи без облаштування. Більшість контейнерних майданчиків не облаштовані належним чином – відсутні огородження, накриття та немає твердого покриття. За безконтейнерним методом збирання твердих побутових відходів проводиться в житловому секторі індивідуальної забудови. Збирання ТПВ за безконтейнерним методом проводиться мешканцями в полімерні пакети (чи іншу тару) які завантажуються в сміттєзбиральний транспорт який рухається за встановленим маршрутом і графіком та вивозяться на полігон ТПВ. Повідомлення мешканців про вивезення відходів та зміни в графіку здійснюється старостами на місцях. 9. Місце проведення конкурсу Місце: 77601, Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, вул.Шкільна, 1 Дата: 15- березня 2024  р.  Час: 10:00 год.  

Додаток 1

до конкурсної документації

Виконавчий комітет

Рожнятівської селищної ради 

Заявка

(ЗРАЗОК)

для отримання конкурсної документації учасникам конкурсу

необхідно подати контактній особі заявку на участь у конкурсі встановленого зразка:

_________________________________________________________________

(посада, назва підприємства, прізвище, ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

має намір брати участь у конкурсі з визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території на території населених пунктів Рожнятівської селищної ради.

Просимо надати конкурсну документацію (спосіб одержання: особисто чи поштою (підкреслити) для участі в конкурсі з визначення виконавця послуг на здійснення операцій із вивезення побутових відходів на території населених пунктів Рожнятівської селищної ради.

Про спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій повідомлені.

________________                   _______________________________________

         (дата)                         (підпис)                                  (ініціали, прізвище)

Конкурсну документацію отримав     ________________________________

                                                                         дата, підпис  (ініціали, прізвище)

administrator
administrator
Статті: 1122