АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ до проекту рішення виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради ради ’’Про затвердження платних послуг Трудового архіву Рожнятівської селищної ради’’

І. Визначення проблеми

      Проблема, яку планується розв’язати з ухваленням рішення, полягає в регулюванні питання надання платних послуг Трудового архіву Рожнятівської селищної ради, забезпеченні виконання основних завдань і функцій Трудового архіву та стабільності від надходжень до спеціального фонду бюджету шляхом установлення тарифів (цін) на платні послуги, що населенню, бюджетним установам та іншим споживачам відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри», зі змінами, 07 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», зі змінами, наказів Державного комітету архівів України від 16.09.1999 №59 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами», Наказів Міністерства юстиції України від 15 листопада 2011 року №3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки», зі змінами, Укрдержархіву України від 24 січня 2001 року №6 «Про затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», Примірних норм часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених Наказом Укрдержархіву України від 16 травня 2001 року №40, Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у Державних архівних установах, затверджених Наказом Укрдержархіву України від 08 лютого 2008 року №22.

Розрахунок тарифів (цін) проведено на підставі зазначених вище нормативно-правових актів і запропоновано вказаний регуляторний акт.

Відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого Наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року №6, у розрахунок тарифів (цін) на послуги, що виконуються трудовим архівом закладені денна тарифна ставка головного спеціаліста-архівіста Рожнятівської селищної ради, нарахування на заробітну плату.

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування тощо), а також надання архівних довідок судам, правоохоронним, юридичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюються безоплатно.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри», зі змінами, кошти, отримані від надання архівних послуг, надходять на спеціальний рахунок і витрачаються на організацію надання цих послуг (зміцнення матеріально-технічної бази, придбання, ремонт комп’ютерів та оргтехніки, придбання стелажного обладнання, канцелярських і господарських товарів, витрати на технічне обслуговування вогнегасників та пожежних кранів тощо).

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)Так/Ні 
ГромадяниТакВпливає на громадян у частині отримання довідок необхідних для соціального захисту громадян
ДержаваТакОргани місцевого самоврядування забезпечують контроль за належними умовами зберігання документів та якістю надання платних послуг і скороченням термінів їх виконання
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництваТакВпливає на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території громади, оскільки вони мають необхідність звертатися при ліквідації з питання передачі документів з особового складу на дострокове зберігання складання описів, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню при їх ліквідації

Проблема потребує вирішення шляхом установлення селищною радою тарифів (цін) на платні послуги населенню, бюджетним установам та іншим споживачам з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на надання цих послуг.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)Так/Ні 
ГромадяниТакВпливає на громадян у частині отримання довідок необхідних для соціального захисту громадян
ДержаваТакОргани місцевого самоврядування забезпечують контроль за належними умовами зберігання документів та якістю надання платних послуг і скороченням термінів їх виконання
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництваТакВпливає на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території громади, оскільки вони мають необхідність звертатися при ліквідації з питання передачі документів з особового складу на дострокове зберігання складання описів, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню при їх ліквідації

Проблема потребує вирішення шляхом установлення селищною радою тарифів (цін) на платні послуги населенню, бюджетним установам та іншим споживачам з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на надання цих послуг.      

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

        Застосування ринкових механізмів для вирішення даної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є повноваженням селищної ради.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання полягають у регулюванні питання надання платних послуг Трудовим архівом Рожнятівської селищної ради забезпечення виконання основних його завдань і функцій, збереження та обліку документів з особового складу та документів незавершених у діловодстві, приймання документів на дострокове зберігання від ліквідованих об’єктів господарювання, та стабільності від надходжень до спеціального фонду бюджету шляхом установлення тарифів (цін).

Проект рішення виконкому селищної ради спрямований на установлення економічно обґрунтованих тарифів (цін) на платні послуги, що надаються Трудовим архівом Рожнятівської селищної ради відповідно законодавства України, підвищення рівня якості послуг, які надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, та отримання додаткових надходжень до бюджету.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів:

Для досягнення встановлених цілей розглянуто такі альтернативи:

Вид альтернативиОпис альтернативи
Неприйняття запропонованого регуляторного акта (Альтернатива 1)У разі неприйняття запропонованого регуляторного акта, не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства. Не може бути прийнятою, оскільки веде до відмови від поліпшення якості надання архівних робіт (послуг), що надаються суб’єктам господарювання та громадянам, створення належних умов для зберігання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ та організацій, не надає можливості спланувати роботу архіву на перспективу.
Надання архівних послуг (робіт) за рахунок загального фонду бюджету (Альтернатива 2)Відсутність надходжень коштів до спеціального фонду бюджету за рахунок надання платних послуг призведе до залучення додаткових коштів загального фонду бюджету установи, що могли б бути спрямованими на архівної справи.
Прийняття запропонованого регуляторного акта (Альтернатива 3)Прийняття регуляторного акта відповідно до чинного законодавства. Альтернатива дозволяє використовувати право на надання платних послуг, що дає можливість отримати кошти, які будуть спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази архіву. Ухвалення запропонованого регуляторного акта, дозволить забезпечити надходження коштів для створення належних умов зі зберігання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ та організацій, що є надбанням територіальної громади, поліпшення якості надання платних послуг громадянам та скорочення термінів їх виконання.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1ВідсутніПризведе до відмови від поліпшення якості надання архівних робіт (послуг), що надаються суб’єктам господарювання та громадянам, створення належних умов для зберігання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ та організацій, не надає можливості спланувати роботу архіву на перспективу.
Альтернатива 2ВідсутніЗбільшиться навантаження на загальний фонд бюджету
Альтернатива 3Надходження коштів на спеціальний фонд архівної установи дозволить більш раціонально використовувати бюджетні кошти, зменшить витрати загального фонду бюджету на зміцнення матеріально-технічної та сприятиме наданню якісних платних послугУ межах бюджетних асигнувань

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1ВідсутніВідсутні
Альтернатива 2Позитивні реакції наслідок отримання безкоштовних довідок, копій витягів з документів щодо майнових, земельних питань за документами надання цих довідок безкоштовно не враховує вимоги Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»Приймання документів на зберігання від суб’єктів господарювання без затвердження цін призведе до відсутності надходжень на спеціальний фонд збільшиться навантаження на загальний фонд бюджету для створення належних умов зі зберігання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ та організацій, що є надбанням територіальної громади
Альтернатива 3Отримання якісних архівних послуг за економічно обґрунтованими цінами. Довідки за документами НАФ судам, правоохоронним, фіскальним органам України, а також суб’єктам господарювання, які передали документи на зберігання та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю I-II груп здійснюється безкоштовноВитрати на отримання архівних довідок, копій, витягів з документів

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць0042642684
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків006,193,9100

Термін виконання платних послуг визначає трудовим архівом з урахуванням обсягів робіт, нормативів виробітку (часу) на конкретні види робіт і черговості виконання замовлень. Терміни виконання замовлень на види робіт та послуги зазначаються в договорі.

Планування та використання доходів, одержаних за надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг окремо відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, зі змінами.

Кошти, одержані від надання платних послуг, витрачаються на зміцнення матеріально-технічної бази трудового архіву, інше.

Послуги суб’єктам господарювання надаються трудовим архівом після укладання з ними договорів на їх надання.

Після повного надання послуг складається акт прийому виконаних робіт. У акті перераховуються види виконаних робіт та послуг, їх кількість і вартість. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуги окремо.

Оподаткування прибутку від надання платних послуг як неприбуткової організації здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 затверджено методику проведення аналізу впливу регуляторного акта, якою, зокрема, передбачено обов’язковість проведення розробником проекту регуляторного акта оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. Під час визначення впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання розглядається, у тому числі, і вплив проекту регуляторного акта на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Оцінка потенційного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію здійснюється шляхом аналізу відповідей суб’єктів господарювання, громадських організацій на питання Контрольного переліку для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію.

 Категорія впливуВідповідь
А.Обмежує кількість або звужує коло постачальниківНі
 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 
 Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послугНі
 Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами владиНі
 Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (Звужує коло учасників ринку)Ні
 Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з ньогоНі
 Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестиційНі
Б.Обмежує здатність постачальників конкуруватиНі
 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 
 Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послугиНі
 Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послугНі
 Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачіНі
 Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринкуНі
В.Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренціїНі
 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 
 Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулюванняНі
 Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємствНі
Г.Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформаціїНі
 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 
 Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товарНі
 Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальникаНі
 Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарівНі

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1 Відсутність надходжень коштів до спеціального фонду бюджету за рахунок надання платних послуг призведе до залучення додаткових коштів загального фонду бюджету установи
Альтернатива 2Позитивні реакції унаслідок отримання безкоштовних послуг суб’єктами господарювання від надання послуг з дострокового приймання документів безкоштовно суперечить вимогам Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».Суб’єкти господарювання повинні будуть самостійно здійснювати упорядкування документів або залучати найманих працівників для виконання робіт. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» забезпечує централізоване тимчасове зберігання та приймає документи згідно з описом у впорядкованому стані.
А Альтернатива 3Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта, є забезпечення додаткових надходжень для створення належних умов зберігання документів, утворених у процесі діяльності підприємств, установ та організацій, що є надбанням територіальної громади, підвищення рівня пожежної безпеки установиВитрати часу на ознайомлення з переліком послуг, які можна отримати в трудовому архіві додаткові витрати суб’єктів господарювання та громадян компенсуються якісним наданням платних послуг та скороченням термінів їх виконання.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва

Сумарні витрати за альтернативамиСума витрат, тис. грн.
Альтернатива 1За умови відсутності платних послуг суб’єкти господарювання повинні будуть самостійно здійснити упорядкування, чи залучити найманих працівників для виконання робіт, що призведе до збільшення часу та коштів на пошук відповідних суб’єктів господарювання, які надають ці послуги відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях (надалі – Правила), затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» комунальна установа забезпечує централізоване тимчасове зберігання та приймає документи згідно з описом у впорядкованому стані.
Альтернатива 2Витрат не передбачено, оскільки надання послуг з дострокового приймання документів, упорядкування справ суб’єктам господарювання за рахунок загального фонду бюджету суперечить чинному законодавству. Таким чином суб’єкти господарювання повинні самостійно здійснити роботу упорядкування документів або залучити найманих працівників для виконання робіт, що призведе до збільшення часу та коштів на пошук відповідних суб’єктів господарювання. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» комунальна установа забезпечує централізоване тимчасове зберігання та приймає документи згідно з описом у впорядкованому стані. 
Альтернатива 3Витрати на послуги замовлень з науково-технічного опрацювання справ, що сприятиме збереженню документів, з особового складу (кадрових питань) для забезпечення соціального захисту громадян. Витрати: на послуги з науково-технічного опрацювання справ, при ліквідації підприємства, при вилученні для знищення документів, на ознайомлення з регуляторним актом.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто пропозиції:

 1. Не приймати запропонований регуляторний акт.
 2. Надання архівних послуг (робіт) за рахунок бюджету.
 3. Прийняття запропонованого регуляторного акта.

На підставі аналізу вищезазначених альтернативних способів здійснено вибір альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

        1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишиться).

 2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усіх важливих аспектів проблеми не буде);

 4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 11Цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті, що призведе до відсутності надходжень на спеціальний фонд та збільшить витрати загального фонду бюджету
Альтернатива 22Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті не в повній мірі. Відсутність надходжень коштів до спеціального фонду бюджету за рахунок надання платних послуг призведе до залучення додаткових коштів загального фонду бюджету, що могли б бути спрямовані на соціальні потреби мешканців міста. Суб’єкти господарювання повинні будуть самостійно здійснити документів або залучити найманих працівників для виконання робіт
Альтернатива 34Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде). Прийняття регуляторного акта надасть можливість отримувати додаткові кошти та спрямовувати їх на зміцнення матеріально-технічної бази архіву
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1Позитивні реакції отримувачів послуг унаслідок отримання безкоштовних довідок, копій витягів з документів. Надання цих послуг безкоштовно не враховує вимоги Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи»Відсутність надходжень коштів до спеціального фонду бюджету призведе до залучення додаткових коштів загального фонду бюджету, що могли б бути спрямовані на інші потреби установи Цілі ухвалення регуляторного акта не будуть досягнуті, оскільки не будуть установлені тарифи (ціни) на платні послуги, це не дасть змоги виконувати вимоги Закону України «Про Національний архівний фонд архівні установи», Постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються рахунок бюджетних коштів», зі змінами, і призведе збільшення часу на пошук суб’єктів господарювання, що надають ці послуги відповідно до Правил. 
Альтернатива 2Позитивні реакції отримувачів послуг отримання безкоштовних послуг від установи, щодо передавання документів на зберігання Надання цих послуг без коштовно не враховує вимоги Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»Відсутність надходжень коштів до спеціального фонду призведе до залучення додаткових коштів загального фонду бюджету, Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті не в повній мірі, оскільки надання послуг з науково-технічного упорядкування справ суб’єктам господарювання за рахунок загального фонду бюджету суперечить чинному законодавству (Наказ Головного архівного управління України від 16 вересня 1999 року №59 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами»)
Альтернатива 3Надходження коштів дозволить більш раціонально використовувати бюджетні кошти, зменшить витрати загального фонду бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази комунальної станови та сприятиме наданню якісних платних послугВитрати на дострокове приймання документів на отримання архівних довідок, соціально-правового характеру копій, витягів з документів Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надасть можливість отримувати додаткові кошти   
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1Цілі ухвалення регуляторного акта не будуть досягнуті, оскільки не будуть установлені тарифи (ціни) на платні послуги, це не дасть змоги виконувати вимоги Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», зі змінами, і призведе до збільшення часу на пошук суб’єктів господарювання, що надають ці послуги відповідно до правил. Не передбачається
Альтернатива 2Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті не в повній мірі, оскільки надання послуг з дострокового приймання документів на зберігання суб’єктам господарювання за рахунок загального фонду бюджету суперечить чинному законодавству (Закон України про НАФ)Не передбачається
Альтернатива 3Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надасть можливість отримувати додаткові надходження.При внесенні змін до чинного законодавства, що можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, або за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього можуть вноситися зміни.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведеного вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлених цілей є альтернатива 3. Для введення в дію запропонованого регуляторного акта необхідно здійснити такі основні заходи:

 • ухвалити рішення виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради ’’Про затвердження платних послуг Трудового архіву Рожнятівської селищної ради’’, положення про порядок надання платних послуг, тарифи (ціни) на платні послуги (роботи), що надаються (виконуються) Трудовим архівом Рожнятівської селищної ради підприємствам, установам та іншим споживачам і ознайомити з ним суб’єктів господарювання та населення через офіційний веб-сайт Рожнятівської селищної ради;
 • селищній раді забезпечити прозорість та доступність до встановлених тарифів (цін) на платні послуги, що надаються ним.

Дія рішення виконавчого комітету селищної ради поширюється на суб’єктів господарювання та громадян, які звертаються до трудового архіву.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На дію регуляторного акта виключений вплив зовнішніх факторів, за винятком випадку змін у законодавстві України. Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з місцевого бюджету. Уведення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату працівників установи, а лише упорядковує діяльність із зазначеного питання.

Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, що можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, або за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього можуть вноситися зміни.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

№ з/пПоказники результативностіПрогнозований показник
 Кількість суб’єктів господарювання – платників, на яких поширюватиметься дія акта, осіб684
 Час та кошти, що витрачаються суб’єктом малого підприємництва для подання заяви10.00грн.   (0,2 год.(12 хв.) × 8000,00 грн. мінімальна зарплата):160 год. на місяць = 10,00 грн.)
 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян із основними положеннями проекту регуляторного акта, %Високий
 Кількість звернень суб’єктів господарювання для отримання платних послуг75
 Кількість скарг щодо якості надання архівних послуг від: 
 суб’єктів господарюваннявідсутні
 громадянвідсутні

Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюється в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету. Основним завданнями та функціями трудового архіву є забезпечення ведення обліку, зберігання та використання документів з кадрових питань ліквідованих суб’єктів господарювання.

IХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до набуття чинності рішення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися статистичним способом шляхом аналізу:

 • кількості наданих платних послуг;
 • обсягу коштів, отриманих від надання платних послуг;
 • виконані заходи забезпечення гарантованого збереження соціально значущих документів.

Повторне відстеження проводитиметься через рік з дати набуття чинності регуляторним актом. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Розробником проекту рішення виконкому селищної ради ’’Про затвердження платних послуг Трудового архіву Рожнятівської селищної ради’’ є Трудовий архів Рожнятівської селищної ради

Повний пакет документів до проекту рішення виконкому 

на офіційному веб-сайті Рожнятівської селищної ради ради https://rozhnrada.gov.ua/.

Пропозиції та зауваження стосовно змісту проекту рішення приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зворотний зв;язок:

поштова адреса: вул. Шкільна, 1, смт. Рожнятів, Рожнятівська селищна рада

електрона адреса: tarhrozhn@ukr.net

Селищний голова                                                                         Василь РИБЧАК

Розробник регуляторного акта:                               

Головний спеціаліст-архівіст

Тетяна ДОЛИНСЬКА

Додаток 2

Дослідження до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення виконкому Рожнятівської селищної ради ’’Про затвердження  платних послуг Трудового архіву Рожнятівської селищної ради’’

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання буде проведено розробником у період з 11 березня 2024 р. по 11 квітня 2024 р.

Вид консультаціїКількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
2Телефонні консультації10Обговорено та узгоджено положення регуляторного акта
3Інтернет-консультації7Отримана інформація про платні послуги, які будуть надаватись, обговорено та запропоновано
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Відповідно до Положення про Трудовий архів Рожнятівської селищної ради (рішення  Рожнятівської селищної ради від 09.03.2023р. №769-29/2023) Трудовий архів координує роботу суб’єктів господарювання різних форм власності (підприємств, установ, організацій), громадських організацій, що здійснюють діяльність (зареєстровані) на території селища та громади.

Основним нормативним актом є Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5 (надалі – Перелік).

Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма суб’єктами господарювання при визначенні строків зберігання документів, їх відбору на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.

Друга група включає суб’єктів господарювання, у діяльності яких не створюються документи НАФ.

Суб’єкти малого підприємництва мають строк зберігання основних видів документів «До ліквідації організації». Це означає, що документи безстроково зберігаються в організації, а в разі її ліквідації – підлягають повторній експертизі цінності залежно від її результатів ті з них, що стосуються прав громадян, передаються за описами справ до архіву.

При ліквідації суб’єкта господарювання документи з кадрових питань (особового складу) з метою соціального захисту колишніх працівників у впорядкованому стані згідно з описом справ передаються на зберігання до Трудового архіву Рожнятівської селищної ради

Значна ж частина документів після закінчення строків зберігання, установлених Переліком, після проведення експертизи цінності документів вилучається до знищення.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 75 (одиниць), питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,3 (відсотків).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.Додаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Витрати на одного суб’єкта господарювання малого та мікропідприємництва, пов’язані з ознайомлення з регуляторним актом, грн.; 0,2 год.(12 хв.) × 8000 грн.* (мінімальна зарплата):160 год. на місяць = 10.00 грн.10.0010.00
 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій сертифікатів, висновків, проведення незалежних /обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.Додаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.Додаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Витрати пов’язані з наймом додаткового  персоналу, грн.Додаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Разом, грн. (сума рядків 1+2+3+4+5)10.0010.00
 Кількість суб’єктів господарювання малого та мікропідприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць1575
 Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого та мікропідприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) грн. (рядок 6 × рядок 7)150.00750.00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
 Процедура організації виконання вимог регулюванняДодаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.Додаткових витрат не передбаченоДодаткових витрат не передбачено
 Інші процедури (уточнити): (11.1+11.2)1047.911047.91
11.1витрати при ліквідації підприємства (за 1 справу з особового складу на строк  75 років зберігання), грн.; ,742.46 грн. приймання на державне зберігання (розрахунок зазначений у додатку 3 до переліку тарифів (цін));262.14 грн. (проведення експертизи наукової й практичної цінності 43.68 грн. + формування справ із розсипу 150 сторінок 111.36 грн. + підшивання справ 24.75 грн. + нумерування аркушів у справах 150сторінок  67.50 грн. + оформлення обкладинок 14.85 грн.) (розрахунок зазначений у додатку 3 до переліку тарифів /цін/);1004.601004.60
11.2витрати  при вилученні для знищення документів за 1 позицію акта про вилучення для знищення документів, грн. (Складання актів про виділення для знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 18,56 грн. + складання заголовків справ 24.75 грн.) (розрахунок зазначений у додатку 1 до переліку тарифів /цін/)43.3143.31
 Разом, грн. (сума рядків 9+10+11)1047.911047.91
 Кількість суб’єктів господарювання малого та мікропідприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць1575
 Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого та мікропідприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), грн.: (рядок 12 × рядок 13)15718.6578593.25

*Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» мінімальна заробітна плата з 01.04.2024 становить 8000,00 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
ПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання150750
 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування15718.6578593.25
 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання15868,6579343.25
 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва00
 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання15868,6579343.25
 1. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Відповідно до Правил, у разі припинення суб’єкта малого підприємництва, він безкоштовно отримує консультації з питань передавання справ на архівне зберігання, переліку документів, які необхідно надати до архіву. У разі відсутності діяльності суб’єкта малого господарювання, архівна довідка для надання до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Рожнятівської селищної ради надається безкоштовно, документи про заснування суб’єктів малого господарювання та їх ліквідацію приймаються на зберігання 75 років безкоштовно.

У разі припинення діяльності суб’єкта малого підприємництва, який здійснював діяльність, документи з кадрових питань (особового складу) формуються в одну справу (накази про прийом, переміщення, переведення, звільнення, розрахункові відомості із заробітної плати та інші документи, що підлягають зберіганню 75 років), тому керівнику (ліквідатору) підприємства потрібно буде сплатити лише за 1 справу.

Селищний голова                                                                         Василь РИБЧАК

Головний спеціаліст-архівіст

Тетяна ДОЛИНСЬКА

administrator
administrator
Статті: 1143